Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Do progów UE2018-04-182018-05-07"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku WORD w Olsztynie" Nr RPWM.04.01.00-28-0341/16-00 w ramach Osi Priorytetowej4 -"Efektywność energetyczna" Działania4.1 - "Wspieranie wytwarzania dystrybucji energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W trakcie
2Do progów UE2016-10-042016-10-19Remont placu manewrowego WORD Olsztyn przy ul. Towarowej 17Archiwum
Strona 1 z 1