Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Pyzel | wersja archiwalna

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku WORD w Olsztynie Nr RPWM.04.01.00-28-0341/16-00 w ramach Osi Priorytetowej4 -"Efektywność energetyczna" Działania4.1 - "Wspieranie wytwarzania dystrybucji energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer zamówienia: NO.332.2.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Do progów UE

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn, pokój nr 110

TED/UZP: 565884-N-2018