Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Pyzel | wersja archiwalna

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku WORD w Olsztynie" Nr RPWM.04.01.00- 28-0341/16-00 w ramach Osi Priorytetowej4 -"Efektywność energetyczna" Działania4.1 - "Wspieranie wytwarzania dystrybucji energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer zamówienia: NO.332.3.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Do progów UE

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,Towarowa 17, 10-416 Olsztyn, pokój nr 110

TED/UZP: 592613-N-2018