Wersja obowiązująca z dnia

Struktura organizacyjna

Organem Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa.  

Dyrektor Ośrodka kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka, określonych przepisami prawa.


W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne do spraw:

1)    finansowo - ekonomicznych,
2)    organizacyjno - prawnych,
3)    organizacji egzaminów państwowych, 
4)    przeprowadzania i nadzorowania egzaminów,
5)    pracowniczych,
6)    administracyjno - gospodarczych i obsługi technicznej,
7)    bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń,
8)    doskonalenia techniki jazdy.Dyrektor WORD
Marek Bojarski

Zastępca Dyrektora WORD
Maciej Wróbel

Główny księgowy WORD
Róża Kwaśnik
 
Kierownik komórki administracyjno-gospodarczej i obsługi technicznej
Radzisław Zadroga
 
Egzaminator nadzorujący
Marcin Kiwit