Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych WORD Olsztyn

Przedmiotem zamówienia jest:

WORD Olsztyn informuje że na platformie EZamowienia zostało opublikowane ołoszenie o o postępowaniu przetargowym  na "Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych WORD Olsztyn".