Wersja obowiązująca z dnia

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok po korekcie

Załączniki

Treść ogłoszenia