Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla WORD Olsztyn, przystosowanego do szkolenia i egzaminowania w zakresie kategorii ”T”.

Przedmiotem zamówienia jest:

WORD Olsztyn informuje że na platformie EZamowienia zostało opublikowane ołoszenie o o postępowaniu przetargowym  na "Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla WORD Olsztyn, przystosowanego do szkolenia i egzaminowania w zakresie kategorii ”T”.