Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Monika Tucholska | wersja archiwalna

Budowa zaplecza techniczno-garażowego przy ulicy Towarowej 17.

Numer zamówienia: NO.332.3.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Do progów UE

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

TED/UZP: 2021/BZP 00046008/01